YANAN, 国内领先发电机/发电机组整体电力解决方案综合供应商!

当前位置: Home

孟加拉项目

2011年,一台800KW集装箱式发电机组出口孟加拉国,下面是机舱照片。